Algemene informatie

Openingstijden
maandag-vrijdag: 8.00-17.00
Van 10.20 tot 11.00 uur is er een patiëntenoverleg.
Van 12:30 tot 13:30 uur heeft de assistente lunchpauze.

Telefonische bereikbaarheid
maandag-vrijdag: 8.00-17.00 : 013-5210574
Bij spoed kunt u vanzelfsprekend elk moment bellen.
Spoedtelefoonnummer: 013-5210574 Keuze 1.
Faxnummer: 013-5282790

Huisartsenpost
Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de huisartsenpost: Tel. 0900-332 22 22.

Klik hier voor onze praktijkfolder.

Verzoek om een verwijsbrief achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging en zonder voorafgaand contact met de huisarts een eerste afspraak met de specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijzing vragen. De huisarts is echter niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan is er sprake van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er van op de hoogte stellen dat de huisartsen niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

Nederlandse Huisartsen Genootschap

Praktijkadres
Moergestelseweg 24a
5062 JW Oisterwijk
013-5210574
info@wschopman.nl