Kwaliteitskeurmerk Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG)

We zijn trots u te kunnen melden dat wij sinds 2007 het kwaliteitskeurmerk hebben van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patienten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport samen met zijn medewerkers een innovatie plan. Als dit wordt goedgekeurd verkrijgt de praktijk zijn keurmerk. Het keurmerk wordt telkens verleend voor een jaar. Ongeveer 1000 van de 9000 huisartsen in Nederland hebben dit keurmerk.

Nederlandse Huisartsen Genootschap